Chính sách nội dung

Admin sẽ kiểm duyệt nội dung các bài Beautifun trước khi đăng. Admin có quyền gỡ bỏ bài viết không phù hợp và thông báo cho thành viên đăng bài về việc gỡ bỏ.

Nghiêm cấm đưa lên cộng đồng những nội dung có liên quan tới an ninh, chính trị, chống phá lại nhà nước Việt Nam; tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội.

Nghiêm cấm tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội 

Không sử dụng chữ IN HOA cho toàn bộ bài viết

Nghiêm cấm sao chép bài của thành viên, bài từ diễn đàn khác mà không được tác giả cho phép, nếu cần thì đưa vào trích dẫn.
Không viết bài có nội dung khiêu khích, lăng mạ người khác hoặc dùng từ ngữ quá khích, nói tục, chửi thề… 

Nghiêm cấm các hành vi PR vì mục đích cá nhân khi chưa được sự chấp thuận của ban quản trị cộng đồng.

Các nội dung mang tính xuyên tạc, suy diễn, tiêu cực, quá khích, trực tiếp hoặc gián tiếp, cố tình làm tổn hại uy tín của Beautifun sẽ được xóa mà không cần phải thông báo, riêng tác giả của những bài viết đó cũng sẽ bị cảnh cáo hoặc khóa ID tùy mức độ vi phạm.
Những nội dung khuyến khích viết trong cộng đồng Beautifun: 

- Nội dung có tính hữu ích (tức là có thể khiến người đọc áp dụng được)

- Vấn đề đề cập có tính phổ biến với nhóm công chúng mục tiêu của Beautifun (vấn đề nhiều người gặp: mụn, béo…). Khuyến khích những bài viết tiếp cận các vấn đề quen thuộc với góc nhìn mới mẻ.

- Ưu tiên những nội dung theo trend (thời tiết, các sự kiện hot, sao…)

- Nếu là bài review thì phải đúng sự thật, đã được kiểm chứng (bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân người viết), tác giả chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung này.